- - " " (" - "),

-


 

 

" " (" - "), , - , - , .

, , , , - .

I. -

I.

1.

1. :

1.1.

1.2.

1.3.

1.4. -

1.5.

2.

3. -

4.

5.

6.

2. ,

1. : , ,

2. ,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

4.

II.

3.

1.

2. -

3. :

3.1.

3.2. ,

3.2.2. -

3.3. . 3.3.1.

3.3.2.

3.4. :

4.

1.

2.

3.

4. -

4.1.

4.2.

4.3.  

5.

II. - -

III.

5. -

1.

1.1.     

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.  

2.4.

2.5.

3.

4.

4.1.

4.2.

5.   

6. -

1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

IV.

7.

1.

2.

2.1.

2.2. -

2.3.

3.

3.1. :

3.2.

4.

5. :

8. : -

1.

1.1. "-"

1.2.

2.

2.1. -

2.2.

2.2.1.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

V.

9.

1.

1.1. /

1.2. /

1.3. ()

1.4.

2. ()

2.1. FASB-8 ()

2.2. FASB-52 ()

3. . ()

10.

1. ()

1.1.     

1.2.

1.3.

1.4.     

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

11. - :

1. -

1.1. -

1.2. -

1.3. -

2. -

2.1. -

2.2.      -

2.3. -

III. -

VI.

12. -

1. (, )

2.

3.

4.

5. - . 5.1.

5.2.

6.

7.

7.1.

13.

1.        

2.

2.1. ""

2.2. ""

2.3.

2.4.

3. , -

4. ,

14.

1.

1.1.

1.2.      ( )

1.3. ( )

1.4.

1.5. ()

2.

2.1. "FedWire"

2.2. ()

2.2.1.

2.2.2.

VII.

15.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.  

1.2.

1.3. .

2.

2.1. . 2.1.1.

2.1.2. "-"

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

3. . 3.1.

3.2.

4.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

IV.

VIII.

17.

1. -

2.

18. 

1.

2.

3.

19. -

1.

2.

IX.

20. -

1.

2.

21.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

()

.

.

-

 

 

:

 

-

 

   - ...

- ... . ...
bibliotekar.ru/finansovoe-pravo/96.htm

 

   -

. ... " - " ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-2/121.htm

 

  . .

- : / . . . . - .: , 1994. ...
bibliotekar.ru/biznes-36/index.htm

 

   - .

- , ... - . ...
bibliotekar.ru/biznes-21/77.htm

 

   ...

- . ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-1/147.htm

 

   . ...

2) ;. 3) - ; ... - ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-1/5.htm

 

   ...

. ... - ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-1/14.htm

 

   , , ...

; ... - ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-1/8.htm

 

   - ...

- 1992, 1995, 1997, ... V. . ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-1/12.htm

 

   . - ...

- . ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-1/71.htm